Červen 2008

pls...všichni kdo navštíví můj blog,koukněte se sem =)

28. června 2008 v 16:22 | lenka-super
a potom ještě pls sem. nic tam dělat nebudete,není to žádnej vir,jenom se pls sem koukněte,moooc mě tím pomůžete
ok,ok...tak ještě sem XD... sem

Morandi-angles

27. června 2008 v 22:12 | lenka-super |  videoklipy
Morandi-Angles

grafity

21. června 2008 v 20:16 | lenka-super |  obrázky
no já newím...mě se v poslední době hrooozně líbí grafity a některý se snažím i nakreslit i když se mě to moc nevede,ale baví mě to...a hlavně ve vyučování...=)))

7 hříchů

5. června 2008 v 17:57 | lenka-super |  obrázky
no já newím...mě se hrozně líbí =)))
Chamtivost
Zlost
Chtíč
Pýcha
Lenost
Obžerství
Závist

fotky 2

2. června 2008 v 19:44 | lenka-super |  vše o upírech

pravý upír ???

2. června 2008 v 19:30 | lenka-super |  vše o upírech
je to pravý upír ??? názory pište do komentářůHřbitov

2. června 2008 v 18:52 | lenka-super |  vše o upírech
Obrázek “http://www.andor.cz/images/graveyeard.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Roku 1966 objevil pohřebiště na své zahradě při výkopu pro vodovod pan František Zmek. Svůj nález nahlásil na policii a přivolaný lékař zjistil, že se jedná o kosti velmi staré. Vše bylo nahlášeno archeologickému ústavu, který zde nařídil a provedl rozsáhlý výzkum. Na poměrně malém rozměru zahrady se postupně odkrylo jedenáct hrobů se čtrnácti těly. Stáří pohřebiště bylo určeno do období 10-11.století! Tak zní stručná úřední charakteristika. Za ní se ovšem skrývá druhá část příběhu, která byla označena razítkem tajné-nevhodné ke zveřejnění.
Co se našlo?
Všichni mrtví zemřeli násilnou nepřirozenou smrtí. Téměř polovina zemřela v mladém dospělém věku dvaceti až čtyřiceti let. Příčinou smrti tedy nebyl vysoký věk nebo stáří. Spolehlivě byly vyloučeny i nemoci či morové epidemie. V době smrti byli všichni pohřbeni v plné zdravé životní síle. Robutnost koster ukazuje nadprůměrnou a silnou tělesnou stavbu. Rovněž výška mrtvých byla neobvyklá a to nejen na tehdejší dobu. V horních dásních některých jedinců byly nalezeny deváté špičaté zuby. Celkový výraz obličeje nesl nezvykle ostré rysy s mohutným obočím a hlubokým pohledem.
U všech nalezených jedinců byly prokazatelně provedeny protiupírské zásahy. V hrobech se nalezly nejen pozůstatky dřevěných kůlů v srdci, ale i zvláštnosti v uložení jednotlivých těl. Polohy koster nesly jasné stopy násilí na mrtvých a prokazatelnou manipulaci s těly i po několika měsících po pohřbení. Hroby se znovu otvíraly a na mrtvých se prováděly další rituální protiupírské zákroky. Někteří byli uloženi tváří k zemi a ruce měli spoutané za zády. Hlavy mrtvých byly násilím odděleny a podle průzkumu krčních obratlů musely být odděleny posmrtně-ukroucením.

Starobylá rčení upírů

2. června 2008 v 18:50 vše o upírech

Starobylá Filosofie

Sine Pyramide nihil sumus - Bez Pyramidy jsme ničím.
Vim Pyramidis in saxibus quadratis - Síla Pyramidy je v jednotlivých kamenech.
Pyramidis tenet sanguine, sed ratio quoque - Pyramidu drží pohromadě jak krev tak rozum.
Hodie animi nostri, postridie orbis - Dnes naše duše, zítra celý svět.
Mors principium est - Smrt je teprve počátek.
Scientia non est potentia, quae prologum potentia solidum est - Vědění není moc, ale jen předehra k moci.
Facies quatro Pyramidis sunt: Velle, Noscere, Audere et Tacere. - Čtyři strany Pyramidy jsou: Přát si, Vědět, Odvážit se a Mlčet.
Ne invoces expellere non possis - Nevyzívej co nemůžeš zvládnout.
Sub Pyramidis umbra sumus - Stojíme ve stínu (ochraně) Pyramidy.
Nox praesidium nostri - Noc je naší ochranou

Starobylá Slova

Noctuabundus - Stvoření noci, Noční poutník
Natus Cainum - Dítě Kainovo
Sanguis - Krev
Vitae - Život (nebo Krev ve slovníku upírů).
Vis - Síla , energie
Cruor - Prolitá (stracená) Krev
Sanguis malus - Zlá Krev
Sanguinis vinculum - Pouto Krve
Ultio sanguinus cujus - Pomsta Krve
Arcanum Arcanissimum - Tajemství všech tajemství

Starobylá Rčení

Frontis nulla fides - Nedůvěřuj vzhledu.
Bestiae sumus, ut non bestiae simus - Jsme zvířaty, aby jsme se zvířaty nestali.
Scientia est potentia - Vědění je moc.
Exercitato Artem Parat - Cvik tvoří dovednost.
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant - Děti jsou děti a dělají dětské věci.
Labor improbus omnia vincit - Velká práce předčí vše.
Quid vesper ferat, incertum est - Co večer přinese je nejisté.
Non est discipulus super magistrum nec servus super dominum. - Učeň nepřesahuje svého učitele, stejně jako otrok nepřesahuje svého pána.
Mundus vult decipi, ergo decepiatur - Svět chce být obelháván, tak je obelháván.
Omne ignotum pro magnifico est - Vše neznámé vypadá úžasně.
Repetitio est mater studiorum - Opakování je matkou moudrosti.
Cavendi nulla est dimittenda occasio - Žádná chvíle k ostražitosti nesmí být přehlížena.
In re dubia melius est verbis edicti serviri - V nejistých chvílích je nejlepší řídit se rozkazy.
Pretium Scientiae. - Cena za moudrost.
Scientia ultima stat pretio ultime - Velká moudrost stojí velké oběti.
Carpe noctem! - Zmocni se noci!
Fiat ignem. - Nechť je oheň.
Scribit, fiet - Je tak jak je psáno.
Sanguis vitam est - Krev je život.
Sanguis est vim - Krev je síla.
Vitae animum nobis est - Krev je tvá duše.
Sanguis est ignem et aquam. - Krev je oheň a voda.
Nomen est. - Res non est. Jméno je, věc není.
Nunc nox, mox lux - Teď je noc a náhle je den.


příběhy ve videoklipech

2. června 2008 v 18:11 | lenka-super
Smutný příběh o lásce
Příběh lásky
Krásný a moc smutný příběh .....

videoklipy

2. června 2008 v 17:47 | lenka-super |  vše o upírech
tak tohle je náádherný video i ta písnička se k tomu hodí a jsou k tomu krááásný citáty
Gothic-Mafos

fotky

2. června 2008 v 17:24 vše o upírech
taaak jo...v poslední době, jsem fakt ulítlá na upíry a zvlášť po knížce Stmívání kterou jsem přečetla.Hrozně mě baví si o nich hledat fotky a různý zajímavosti. potom jsem taky viděla film Underword a Van Helsing

básničky

2. června 2008 v 17:12 | lenka-super |  vše o upírech

upír

Temný pohled, tajemný hlas,
já ho vzývám zas a zas,
dlouhý nehty bledá pleť,
má jiný, pro mě lepší svět...
Lační po rudé krvi
a má cizí mravy,
v noci vylézá ze svého hrobu
a má strach z ostrého hrotu.
Plno lidí se ho k smrti bojí,
ví, že ranky na krku se nezahojí.
Já ho chci však vlastnit,já ho chci mít,
mezi smrtí a životem s ním věčně jít,
nemrtvá chci žít jen po jeho boku
a jako svatební sonet vnímat půlnoční vytí vlků,
bát se slunečního záření,
doufám,že není marné mé snažení.
...kéž by už ke mně přišel brzy,
vždy? každá pozemská vteřina děsí a mrzí.
Chci aby přišel, na ústa mě políbil,
že chci od něj kousnout se dovtípil.
Chci cítit to hrubě bolestné kousnutí,
které mě v jeho nevěstu promění.
Nenechá mě snad už dlouho čekat,
já se chci s ním česneku lekat,
chci se s ním vznášet nad zemí,
být stvoření co se v mlhu lehce promění.
Kéž by už došel, snad mě tu nenechá!
Vždyť každý úsvit mě nesmírně leká.
Ať už je konečně jen u mě
než dojde na krk na ústa políbí mě jemně
Doufám,že již dnes v noci
pocítím s ním nesmrtelný pocit.

Upír 2

Jsem jednou nohou v pasti,
a druhou mi klička svírá
a sto metrů nad propastí
jsem obětí netopýra.

Letíme nočním chladnem
a mě přivádí k zlosti
představa, že náhle spadnem
a dolámem si kosti.

Jsou netopýři všude,
já topím se v jejich víru,
velkolepé to bude -
- je slavnost netopýrů.

Mne pozvali coby hosta,
však trápí mne jako prve,
že není to žádná pocta
být zaživa zbavena krve.

Jsem jednou nohou v pasti
a druhou mi smyčka škrtí
a sto metrů nad propastí
jsem na pokraji smrti.

Své spoutané těla části
teď něžně přimykám k tobě
a sto metrů nad propastí
vláčím svou první oběť.